آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت آرمان سیستم رایمند

استخدام کارشناس رایانه در شرکت آرمان سیستم رایمند

1398-07-23

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه و بیمه برای افراد آشنا به امور فنی و دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی