آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-07-23

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به جذب مخاطب

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به جذب مخاطب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی