درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج

1398-07-23

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج با ظاهر آراسته و شیک منظم و متعهد در محدوده ارم

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج با ظاهر آراسته و شیک منظم و متعهد در محدوده ارم

شیراز ارم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی