درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج

1398-07-23

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج با ظاهر آراسته و شیک منظم و متعهد در محدوده ارم

استخدام منشی خانم در آموزشگاه شطرنج با ظاهر آراسته و شیک منظم و متعهد در محدوده ارم

شیراز ارم

*******۰۹

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی