آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تالار امیرعلی

استخدام منشی خانم در دفتر تالار امیرعلی

1398-07-23

استخدام منشی خانم در دفتر تالار امیرعلی خوش برخورد با ظاهر آراسته محدوده میانرود

استخدام منشی خانم در دفتر تالار امیرعلی خوش برخورد با ظاهر آراسته محدوده میانرود

شیراز میانرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی