آگهی استخدام منشی خانم در مطب دندانپزشکی

استخدام منشی خانم در مطب دندانپزشکی

1398-07-23

استخدام منشی خانم در مطب دندانپزشکی به صورت عصرکاری با حقوق 1 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در مطب دندانپزشکی به صورت عصرکاری با حقوق 1 م به همراه بیمه

مشهد هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی