آگهی استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی

1398-07-22

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار منضبط و با انگیزه

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار منضبط و با انگیزه

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی