آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-07-22

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی