آگهی استخدام کارمند در شرکت اداری

استخدام کارمند در شرکت اداری

1398-07-22

استخدام کارمند در شرکت اداری به صورت تمام وقت و پاره وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند در شرکت اداری به صورت تمام وقت و پاره وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی