آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-07-22

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز. افراد خوش بیان- آشنا به امور فضای مجازی و مدیریت حرفه ای متون در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز. افراد خوش بیان- آشنا به امور فضای مجازی و مدیریت حرفه ای متون در ارتباط باشند

مشهد الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی