آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-22

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با درآمد مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با درآمد مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

مشهد بلوار فردوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی