آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-07-22

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت چند ساعت کاری در روز. درآمد خوب برای افراد آشنا به برنامه های ادیت عکس و فیلم

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت چند ساعت کاری در روز. درآمد خوب برای افراد آشنا به برنامه های ادیت عکس و فیلم

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی