آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-22

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت فعالیت به صورت نیمه وقت. برای افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت فعالیت به صورت نیمه وقت. برای افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

مشهد امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی