آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-07-22

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت چند ساعت فعالیت در روز.برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت چند ساعت فعالیت در روز.برای افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی

مشهد حرم مطهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی