آگهی استخدام ناخنکار در آرایشگاه

استخدام ناخنکار در آرایشگاه

1397-08-19

استخدام ناخنکار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه با در صد بالا

استخدام ناخنکار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه با در صد بالا

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی