آگهی استخدام راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف

استخدام راننده با وانت پیکان یا آریسان مسقف

1398-07-22

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان یا آریسان‌ مسقف جهت کار در شرکت پخش آی تا با شرایط کاری عالی

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان یا آریسان‌ مسقف جهت کار در شرکت پخش آی تا با شرایط کاری عالی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی