آگهی استخدام منشی خانم در مرکز سونوگرافی

استخدام منشی خانم در مرکز سونوگرافی

1398-07-22

استخدام منشی خانم در مرکز سونوگرافی با ظاهر مرتب و منظم متعهد و وقت شناس محدوده چیذر

استخدام منشی خانم در مرکز سونوگرافی با ظاهر مرتب و منظم متعهد و وقت شناس محدوده چیذر

تهران چیذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی