آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-08-19

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 با حقوق 1 تا 1/100 م

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 با حقوق 1 تا 1/100 م

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی