آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-22

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1/400 م

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی