آگهی استخدام منشی در شرکت اسرا پویای شرق

استخدام منشی در شرکت اسرا پویای شرق

1398-07-22

استخدام منشی در شرکت اسرا پویای شرق با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده ونک

استخدام منشی در شرکت اسرا پویای شرق با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی