آگهی استخدام منشی در یکی از سالن های زیبایی بزرگ و لوکس

استخدام منشی در یکی از سالن های زیبایی بزرگ و لوکس

1398-07-22

استخدام منشی در یکی از سالن های زیبایی بزرگ و لوکس به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی در یکی از سالن های زیبایی بزرگ و لوکس به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی