آگهی استخدام منشی در دارالترجمه رسمی

استخدام منشی در دارالترجمه رسمی

1398-07-21

استخدام منشی در دارالترجمه رسمی به صورت تمام وقت با حقوق مناسب محدوده تجریش

استخدام منشی در دارالترجمه رسمی به صورت تمام وقت با حقوق مناسب محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی