آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت کاشی و سرامیک

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت کاشی و سرامیک

1398-07-22

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت کاشی و سرامیک به صورت تمام وقت با حقوق 2 م

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت کاشی و سرامیک به صورت تمام وقت با حقوق 2 م

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی