آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-21

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت مناسب برای شروع فعالیت در زمینه زیر نظر افراد مجرب

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت مناسب برای شروع فعالیت در زمینه زیر نظر افراد مجرب

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی