آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-21

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. افراد فعال - منظم - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. افراد فعال - منظم - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

مشهد حرم مطهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی