آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-07-21

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش برخورد - خلاق - فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش برخورد - خلاق - فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی