آگهی استخدام راننده با نیسان یخچال دار جهت کار در شرکت لبنیات صباح

استخدام راننده با نیسان یخچال دار جهت کار در شرکت لبنیات صباح

1397-08-27

استخدام راننده با نیسان یخچال دار جهت کار در شرکت لبنیات صباح با حقوق عالی و مزایا

استخدام راننده با نیسان یخچال دار جهت کار در شرکت لبنیات صباح با حقوق عالی و مزایا

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی