آگهی استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی

1398-07-21

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی به همراه بیمه

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی