آگهی استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل

1398-07-21

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت حمل و نقل با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی