آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-21

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر .مناسب افراد دارای تجربه کاری بلند مدت در این زمینه و آشنا به امور فنی مرتبط

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر .مناسب افراد دارای تجربه کاری بلند مدت در این زمینه و آشنا به امور فنی مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی