آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر صنعتی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر صنعتی

1398-07-21

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر صنعتی متعهد منظم وقت شناس به صورت تمام وقت

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر صنعتی متعهد منظم وقت شناس به صورت تمام وقت

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی