آگهی استخدام منشی در دفتر واحد تولیدی

استخدام منشی در دفتر واحد تولیدی

1398-07-21

استخدام منشی در دفتر واحد تولیدی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته محدوده دروازه تهران

استخدام منشی در دفتر واحد تولیدی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته محدوده دروازه تهران

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی