آگهی استخدام منشی در باشگاه

استخدام منشی در باشگاه

1398-07-21

استخدام منشی در باشگاه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده بزرگمهر

استخدام منشی در باشگاه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده بزرگمهر

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی