آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-07-21

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر.برای افراد دارای تجربه کاری مرتبط- آشنا به ادیت عکس ها و مدیریت محتوا

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر.برای افراد دارای تجربه کاری مرتبط- آشنا به ادیت عکس ها و مدیریت محتوا

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی