آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-07-21

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با تایم کاری مناسب و بیمه برای افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با تایم کاری مناسب و بیمه برای افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی