آگهی استخدام راننده با سواری جهت انجام امور اداری و شخصی شرکت

استخدام راننده با سواری جهت انجام امور اداری و شخصی شرکت

1397-08-27

استخدام یک راننده با ماشین سواری جهت انجام امور اداری و شخصی شرکت در محیطی صمیمی

استخدام یک راننده با ماشین سواری جهت انجام امور اداری و شخصی شرکت در محیطی صمیمی

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی