آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-07-21

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به دیزاین - امور چاپ و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به دیزاین - امور چاپ و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی