آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-21

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال . افراد آشنا به برنامه های کاربردی و خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال . افراد آشنا به برنامه های کاربردی و خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی