آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-21

استخدام تدوینگر در موسسه هنری. موقعیت کاری خوب برای افراد متعهد - خوش برخورد و دارای تجربه کاری در این زمینه

استخدام تدوینگر در موسسه هنری. موقعیت کاری خوب برای افراد متعهد - خوش برخورد و دارای تجربه کاری در این زمینه

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی