آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

1398-07-21

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی کاملا شیک و آراسته با حقوق مکفی محدوده بزرگمهر

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی کاملا شیک و آراسته با حقوق مکفی محدوده بزرگمهر

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی