آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-07-21

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران با درآمد مکفی

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران با درآمد مکفی

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی