آگهی استخدام منشی خانم در درمانگاه

استخدام منشی خانم در درمانگاه

1398-07-21

استخدام منشی خانم در درمانگاه با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در درمانگاه با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

شیراز چمران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی