آگهی استخدام منشی در تاکسی تلفنی

استخدام منشی در تاکسی تلفنی

1398-07-20

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده صدرا

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده صدرا

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی