آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1398-07-20

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی خلاق باانگیزه و خوش اخلاق در محدوده راهنمایی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی خلاق باانگیزه و خوش اخلاق در محدوده راهنمایی

مشهد راهنمایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی