آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر تولیدی توزیعی لوازم خانگی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر تولیدی توزیعی لوازم خانگی

1398-07-21

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر تولیدی توزیعی لوازم خانگی به صورت تمام وقت محدوده معلم

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر تولیدی توزیعی لوازم خانگی به صورت تمام وقت محدوده معلم

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی