آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-07-20

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به امور فضای مجازی

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به امور فضای مجازی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی