آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-20

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود برای فعالیت نیمه وقت.افراد خوش بیان و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود برای فعالیت نیمه وقت.افراد خوش بیان و آشنا به کار تماس بگیرند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی