آگهی استخدام خبرنگار در موسسه فرهنگی

استخدام خبرنگار در موسسه فرهنگی

1398-07-18

استخدام خبرنگار در موسسه فرهنگی جهت تکمیل مجموعه خود. افراد خوش برخورد و دارای تحصیلات مرتبط در ارتباط باشند

استخدام خبرنگار در موسسه فرهنگی جهت تکمیل مجموعه خود. افراد خوش برخورد و دارای تحصیلات مرتبط در ارتباط باشند

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی