درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی

استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی

1398-07-17

استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی در محدوده پر رفت و آمد برای فعالیت پاره وقت. افراد فعال و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی در محدوده پر رفت و آمد برای فعالیت پاره وقت. افراد فعال و آشنا به کار تماس بگیرند

تهران خانی آباد

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی