درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر برای افراد جوان - خوش برخورد- آشنا به امور رایانه ای و دارای خودرو.

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر برای افراد جوان - خوش برخورد- آشنا به امور رایانه ای و دارای خودرو.

تهران

*******cv.ps

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی