درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

1398-07-17

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر برای افراد جوان - خوش برخورد- آشنا به امور رایانه ای و دارای خودرو.

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر برای افراد جوان - خوش برخورد- آشنا به امور رایانه ای و دارای خودرو.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی