آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-07-17

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال و پویا برای افراد با سلیقه - آشنا به امور چاپ و برنامه های دیزاین.

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال و پویا برای افراد با سلیقه - آشنا به امور چاپ و برنامه های دیزاین.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی